Overslaan en naar de inhoud gaan

Achtergrond

Over Gezocht: Talentvolle Gemeenten

Deze open call is onderdeel van het innovatieproject Gezocht: Talentvolle gemeenten. In dit project onderzoeken kunstenaars Edwin Stolk, Cathalijne Smulders en kunstenaarscollectief SETUP, samen met Stichting Lobby Lokaal, Stichting DOEN, de HKU en Platform31 de relatie tussen kunstenaars en gemeenten.

Binnen de huidige generatie kunstenaars staan velen te trappelen om bij te dragen aan maatschappelijke verandering. Ook de overheid geeft aan graag samen te werken. Zo heeft voormalig staatssecretaris Gunay Uslu een programma opgezet voor een betere en bredere inzet van ontwerpend onderzoek voor de publieke zaak. Met ons onderzoek willen we aan deze beweging bijdragen. Juist ook nu onduidelijk is hoe toekomstige kabinetten hun financiële betrokkenheid bij de kunstsector invullen. 

Een logische plek om een begin te maken met deze ambitie is wat ons betreft op lokaal niveau. Voor steeds meer grote maatschappelijke opgaven staan gemeenten aan de lat. Opgaven waarbij verbeeldingskracht welkom is. We zien dat er in verschillende gemeenten in de afgelopen jaren ook al ontwikkelingen zijn in het betrekken van de creatieve industrie bij maatschappelijke opgaven. Het zijn interessante ontwikkelingen, maar het blijft nog bescheiden en er zijn belemmeringen.

Een belemmering voor een gelijkwaardige samenwerking tussen kunstenaars en gemeenten is de machtsrelatie tussen kunstenaars en gemeenten (in de vorm van een subsidierelatie). In dit project onderzoeken we hoe we de relatie tussen kunstenaars en gemeenten anders kunnen vormgeven. Want bij nieuwe verhoudingen tussen kunstenaars en gemeenten passen wat ons betreft ook nieuwe (financiële) instrumenten. Niet ter vervanging van kunstsubsidies, maar als aanvulling.

Dat doen we door:

Een open call voor gemeenten

We draaien de rollen om in deze open call. Als gemeente ben je niet de verstrekker, maar de aanvrager. Door een aanvraag in te dienen, kan een gemeente een kunstenaarscollectief inzetten om aan de slag te gaan met een maatschappelijke opgave die speelt in de gemeente.

  • Er gaan 3 verschillende kunstenaars(collectieven) aan de slag voor 3 verschillende gemeenten.
  • We presenteren tussentijds en na afronding de 3 projecten op een groter podium om zo nog meer gemeenten te kunnen inspireren, en om de opgedane ervaringen in deze samenwerkingen te kunnen delen.

Belemmeringen onderzoeken, agenderen en oplossen

Belemmeringen bij zowel gemeenten als kunstenaars zitten een meer gelijkwaardige samenwerking in de weg. We gebruiken de open call als onderzoeksterrein. Tijdens de aanvraagprocedure en gedurende de uitvoering van de projecten doen we kennis op over de belemmeringen om deze vervolgens te agenderen en oplossingen te presenteren.

  • Gedurende de aanvraagprocedure en tijdens de uitvoering doen we door middel van interviews kennis op. Dat gaat om kennis over de belemmeringen die binnen gemeenten worden ervaren als het gaat om samenwerken met kunstenaars aan maatschappelijke opgaven. Ook halen we op welke belemmeringen kunstenaars hebben ervaren in de samenwerking.
  • Op basis van deze informatie ontwikkelen we voor gemeenten een campagne om aandacht te vragen voor de kansen van gelijkwaardige samenwerking. We doen suggesties voor beleid dat de huidige belemmeringen kan wegnemen.
  • Op basis van de informatie ontwikkelen we voor kunstenaars die afstuderen gereedschappen om goed met gemeenten samen te kunnen werken. Denk bijvoorbeeld aan trainingen.
  • We presenteren minimaal eens per kwartaal onze bevindingen en tussentijdse conclusies. Op die manier inspireren we zoveel mogelijk gemeenten.

Dit project wordt gefinancierd door Innovatielabs, een programma in opdracht van het ministerie van OCW en door het Cultuurinnovatiefonds van de provincie Utrecht.

Contact

Heb je vragen? Neem dan contact op met ons via info@talentvollegemeenten.nl.

Een project van

Ondersteund door

Talentvolle gemeenten
Open call