Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanvragen

Wil jouw gemeente samenwerken met één van de kunstenaars?

Ben jij een wethouder, raadslid of beleidsmedewerker en kan jouw gemeente wel wat nieuwe inzichten gebruiken om tot goede oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken te komen? Dan is deze regeling er voor jou!

Deadline

Deadline voor aanvraag: 8 maart 2024 om 23:59. Alle aanvragen die zijn ingediend voor 9 maart nemen we in behandeling.

Kennismaken

We snappen dat het voor sommige gemeenten misschien wat onwennig is om een subsidieaanvraag te schrijven en dat je veel vragen hebt. Daarom maken we graag kennis met je. Ga naar Interesse en laat je gegevens achter, dan nemen we contact met je op. Daarnaast ontvang je gedurende het hele project maximaal 4 keer een update.

Wil je de kunstenaars ontmoeten voor je een aanvraag indient? Daar organiseren we op 8 februari van 09.30 - 11.00 een online bijeenkomst voor. Tijdens deze bijeenkomst presenteren de kunstenaars zichzelf, vertellen we meer over het gehele project en is er volop ruimte voor vragen. Aanmelden kan via deze knop of door een mailtje te sturen naar info@talentvollegemeenten.nl 

Aanvraagformulier

Het zou verleidelijk zijn om in dit aanvraagproces dezelfde drempels op te werpen als die kunstenaars normaliter ervaren bij het indienen van een aanvraag. Maar omdat het opzetten van dit type samenwerking al complex genoeg is, hebben we het zo simpel mogelijk gehouden.

Wij zijn niet op zoek naar een uitgewerkt projectplan, maar naar een uitgestoken hand voor een vruchtbare samenwerking. Daarom is het in de aanvraag niet noodzakelijk om een begroting toe te voegen. Deze stellen we op in de volgende fase, wanneer je gemeente gekozen is en we samen het project verder uitwerken. Wel vragen we je om je inzet om cofinanciering voor de uitvoering van dit project te realiseren in de volgende fase (zie ook voorwaarden).

Je bent vrij in het format van de aanvraag. In deze aanvragen staat de volgende informatie:

 • Naam van de gemeente 
 • Contactpersoon 
 • Contactgegevens
 • Motivatie voor deelname aan deze samenwerking 
 • Bij welke maatschappelijke vraag wordt de kunstenaar betrokken
 • Wat wordt er van deze samenwerking verwacht
 • Welke rol neemt de gemeente om de kunstenaar te faciliteren

Indienen

Wij ontvangen graag een document van maximaal 5 A4 tekst of een video van maximaal 6 minuten. Alle aanvragen die zijn ontvangen voor 9 maart 2024 worden in behandeling genomen. Je ontvangt een bevestiging wanneer we je aanvraag hebben ontvangen. Duurt dit langer dan 24 uur, neem dan contact op met info@talentvollegemeenten.nl 

N.B. Een gemeente kan meerdere aanvragen indienen.

Voorwaarden

Met het indienen van een aanvraag gaan gemeenten automatisch akkoord met de volgende voorwaarden:

 • De aanvrager is een vertegenwoordiger (raadslid, wethouder, burgemeester of beleidsmedewerker) van of bij een gemeente of openbaar lichaam. 
 • De aanvrager heeft een helder geformuleerde maatschappelijke opgave, die bij voorkeur in de fase van visievorming zit;
 • De aanvrager heeft behoefte aan nieuwe inzichten en andere perspectieven op deze opgave;
 • De rol van de kunstenaar daarbinnen wordt gezien als vrij, maar niet als vrijblijvend;
 • De organisatie beschikt over een professionele en enthousiaste ambtelijke organisatie die bereid is om te experimenteren en in staat is kunstenaars daarin te faciliteren;
 • De aanvrager is bereid om cofinanciering te zoeken buiten de cultuurbegroting.
 • De aanvrager is bereid om opgedane kennis en ervaring uit dit traject te delen met andere gemeenten, onder meer via een presentatie op de Dutch Design Week 2024.
 • De aanvraag heeft betrekking op een project waar tussen april 2024 en december 2024 aan gewerkt kan worden.
 • De organisatie geeft toestemming dat de aanvraag gebruikt kan worden door de betrokken onderzoekspartners.

Selectie

 1. De projectpartners lezen alle aanvragen die op tijd zijn ingediend. De selectie vindt vervolgens plaats in twee rondes. Ten eerste beoordelen we de aanvragen op de gestelde criteria. We kiezen 9 gemeenten met talent voor het innoveren van de samenwerking (3 per kunstenaar/kunstenaarscollectief). Uiterlijk 15 maart ontvang je de uitkomst van de eerste ronde per mail.
 2. De 9 meest talentvolle gemeenten zijn welkom op de Dag van Talentvolste Gemeenten op 22 maart van 12.00 - 17.00 in Utrecht. Daar ga je 45 minuten in gesprek met de kunstenaar waar jouw gemeente mee wil samenwerken. Elke kunstenaar voert drie gesprekken en maakt na de gesprekken een keuze. Aan het eind van de dag presenteren we met welke drie gemeenten we gaan samenwerken.
 3. We bezegelen de samenwerking met een handtekening onder een intentieverklaring tot samenwerking. We begrijpen dat het in een gemeentelijke organisatie lastig is om op korte termijn een project, inclusief de financiering, toe te zeggen. Daarom stellen we voor te werken met een intentieverklaring. Na de 22ste kun je samen met de kunstenaar de samenwerking verder uitwerken en vormgeven.

Criteria

Alle Nederlandse gemeenten kunnen zich aanmelden voor een traject met één van de drie kunstenaars(collectieven), als je voldoet aan de volgende voorwaarden. Dit zijn tevens de criteria waarop we de aanvragen beoordelen:

Inbedding in de samenleving

 • De gemeente heeft een helder geformuleerde maatschappelijke opgave.
 • De gemeente kan omschrijven welke maatschappelijke partners zij wil betrekken en of er bij hun draagvlak is voor dit project.

Aansluiting bij de artistieke praktijk

 • De gemeente heeft een intrinsieke motivatie waarom zij graag willen samenwerken met welk(e) kunstenaar(scollectief).
 • De gemeente maakt duidelijk dat zij behoefte heeft aan nieuwe inzichten en andere perspectieven die aansluit bij de artistieke praktijk.

Faciliteren van de samenwerking

 • De gemeente kan omschrijven hoe zij de samenwerking met een kunstenaar kan faciliteren. Denk daarbij aan financiële en non-financiële ondersteuning.
 • De gemeente beschikt over een professionele en enthousiaste ambtelijke organisatie die bereid is om te experimenteren en in staat is kunstenaars daarin te faciliteren.

Lees hier meer over hoe de aanvragen worden beoordeeld.  

Financiën

Deze open call is onderdeel van een groter onderzoek naar nieuwe instrumenten voor een meer gelijkwaardige samenwerking tussen kunstenaars en gemeenten aan de grote uitdagingen van deze tijd. Het is tegelijkertijd een onderzoek naar hoe het verdienvermogen van kunstenaars versterkt kan worden. Berenschot bracht daar in juni 2023 in opdracht van de Tweede Kamer een rapport over uit. Eén van de adviezen is om financiering niet alleen uit het potje van cultuur te halen, maar ook uit andere beleidsterreinen die baat hebben bij de samenwerking.

Daarom vinden we naast de bovenstaande voorwaarden ook een gelijkwaardige financiële bijdrage van belang. Vanuit deze regeling worden € 25.000 van de kosten van het artistiek onderzoekstraject gedekt. Van jouw gemeente verwachten we een cofinanciering ter waarde van datzelfde bedrag.

Voor minder financieel draagkrachtige gemeenten zien we verschillende oplossingen om toch een aanmelding te kunnen doen:

 • Veel grote maatschappelijke opgaven raken meer dan één beleidsveld. We nodigen je gemeente uit om creatief te zijn in het combineren van budgetten.
 • De bijdrage van een gemeente kan ook deels opgebracht worden in samenwerking met een woningcorporatie, met lokale ondernemers of met andere maatschappelijke partners.
 • Een gemeente kan ook in samenwerking met andere gemeenten een aanmelding doen, als het een vraagstuk is dat meerdere gemeenten in een bepaald gebied aangaat.
 • De bijdrage kan ook deels bestaan uit het kapitaliseren van de beschikbare expertise, het faciliteren van eventuele vergunningen of het leveren van materialen met een overeenkomstige waarde.

Mochten bovenstaande inspanningen niet leiden tot een totale cofinanciering van € 25.000, dan is er coulance mogelijk indien jouw aanvraag aantoonbaar cofinanciert uit middelen die niet afkomstig zijn uit de cultuurbegroting.

We verwachten dat je in de aanvraag een voorstel doet voor de cofinanciering en aangeeft welke stappen er nog genomen moeten worden om deze financiering daadwerkelijk rond te krijgen.

Een project van

Ondersteund door

Talentvolle gemeenten
Open call